Dlažby a chodníky

Naše firma nabízí svým zákazníkům pokládku dlažby a zhotovení chodníků, parkovišť, odstavných ploch apod. okolo objektů kompletně na klíč. Taktéž nabízíme provedení zemních, bouracích a výkopových prací u objektu vč. odvozu zeminy a suti na skládku a následných terénních úprav.