Plošná hydroizolace

Plošná izolace podlah svařená s vodorovnou izolací zdiva tvoří tzv. „izolační vanu“, která spolehlivě izoluje vzlínající vlhkost působící na podlahy v domě. Plošná izolace tak zaručuje suché podlahy bez vlhkosti a plísní.

Plošná izolace podlah v kombinaci s vodorovnou izolací zdiva představují komplexní systém hydroizolace, zajišťující sucho v celém domě.

Technologie se dá aplikovat i na méně rovinatý podklad, např. na jemný štěrk, což zajišťuje oboustranná ochranná geotextilie chránící vysokohustotní polyethylenovou izolační folii před mechanickým poškozením (průrazem).

Tato technologie se taktéž používá v případě hydroizolace základových desek.

Technologický postup

  • pokládka spodní ochranné geotextilie
  • pokládka vysokohustotní izolační fólie
  • ukotvení fólie
  • zaizolování kotvících nýtů
  • svaření překladů
  • svaření plošné izolace podlahy s vodorovnou izolací zdiva
  • pokládka vrchní ochranné geotextilie

Galerie realizací