Podřezání zdiva

Sanace vlhkého zdiva – vodorovné izolace zdiva provádíme metodou podřezání zdiva řetězovou pilou, následným vložením nové izolace (vysokohustotní polyethylenové folie), zajištěním statiky objektu pomocí vysokohustotních plastových klínů a tlakovým vyplněním řezné spáry betonovou směsí.

Tato technologie je velice dokonalým a spolehlivým způsobem sanace vlhkého zdiva, protože zajišťuje absolutní fyzické oddělení zdiva od spodní zástavby, a tím zabraňuje vzlínání vlhkosti do zdiva.

Podřezáním zdiva je možné opravit i stávající nefunkční izolaci objektu.

Technologický postup

  • Odstranění omítky
  • Obnažení řezné spáry
  • Podřezání zdiva řetězovou pilou
  • Vložení hydroizolační folie
  • Zajištění zdiva statickými klíny
  • Zamazání řezné spáry
  • Vytlakování řezné spáry cementobetonovou směsí