Svislá hydroizolace

Svislá hydroizolace se provádí především za účelem izolace a odvětrání sklepních prostor a jiných zástaveb, nacházejících se pod úrovní okolního terénu.

Tato technologie kompletně izoluje spodní stavby od okolního terénu a stoprocentně tak zabraňuje pronikání vlhkosti ze zeminy do spodní zástavby. Použitá nopová hydroizolační folie zároveň vytváří vzduchovou odvětrávací dutinu mezi izolovaným zdivem či konstrukcí a okolní zeminou.

Velmi důležitým prvkem celého sanačního odvětrávacího systému je drenážní blok zabraňující zvednutí nebo nahromadění vody u stavební konstrukce a jejímu volnému vniknutí do vzduchoizolační mezery.

Systém svislé hydroizolace se skládá ze tří vrstev:

 • První vrstva je tvořena provětrávanou vzduchovou mezerou /zajišťuje nopová fólie LITHOPLAST SANA/ a
 • Druhá vrstva je tvořena nepropustnou polyetylenovou fólií /PENEFOL 950/.
 • Třetí vrstvu tvoří vrchní ochranná geotextilie IZOLTECHPOP 300.

Technologický postup

 • odkopání zeminy kolem objektu pod úroveň základů
 • očištění obnaženého obvodového zdiva (případné vyzdění a celková oprava zdiva)
 • ukotvení a svaření nopové hydroizolační fólie
 • ukotvení a svaření nepropustné hladké polyethylenové fólie 1mm
 • zaizolování veškerých přípojek
 • ukotvení vrchní ochranné geotextilie
 • položení a vyspádování odvodňovací drenáže, napojení drenáže do kanalizace
 • zához drenážní systému kamenivem a pokládka ochranné geotextilie na štěrkové lože – ochrana štěrkové lože
 • postupný zához objektu zeminou (příp. štěrkem) do výše okolního terénu vč. hutnění zeminy
 • ukotvení ukončovacích profilů svislé hydroizolace
 • konečná úprava terénu

Galerie realizací