Svislá hydroizolace

Tato technologie kompletně izoluje spodní stavby od okolního terénu a stoprocentně tak zabraňuje pronikání vlhkosti ze zeminy do spodní zástavby. Provádí se především za účelem hydroizolace sklepních prostor a jiných zástaveb, nacházejících se pod úrovní okolního terénu. Principem metody vysoušení zdiva vzduchem je vytváření vzduchové odvětrávací dutiny vzájemně mezi konstrukcemi nebo konstrukcí a zeminou. Tímto opatřením je zamezeno přímému styku vlhké zeminy se stavební konstrukcí.

Velmi důležitým prvkem celého sanačního odvětrávacího systému je tzv.drenážní blok – kamenivo fr 16-32, 2x perforovaná drenážní trubka DN 100 s odvedením do kanalizace, vše obaleno filtrační geotextílií IZOLTECHPOP 300. Tento blok zabrání zvednutí nebo nahromadění vody u stavební konstrukce a jejímu volnému vniknutí do vzduchoizolační mezery.

Nopovaná fólie se používá k provedení svislé trojstupňové hydroizolace staveb proti vodě a radonu. První stupeň je tvořen provětrávanou vzduchovou mezerou /zajišťuje nopová fólie LITHOPLAST SANA/ a druhý stupeň je tvořen nepropustnou polyetylenovou fólií /PENEFOL 950/. Třetí stupeň tvoří vrchní ochranná geotextilie IZOLTECHPOP 300.

Při svislé hydroizolaci staveb nopovou folií se plně využívá vytvořené vzduchové mezery mezi stavební konstrukcí a vlastní izolací ke snížení nebo dokonce úplnému odstranění vlhkosti ve stavební konstrukci. Z těchto důvodů je tato nopová fólie též vhodná pro sanaci rovných stěn a podlah v interiéru.

Nabízíme 100% řešení problému

Svislá hydroizolace domu, kterou provádíme s použitím bezkonkurenčních materiálů je jistým řešením, jak se výše uvedeného problému zbavit jednou provždy. Princip mechanické metody svislé izolace je jednoduchý a přitom téměř stoprocentně účinný – vlhký objekt odkopeme, mezi dotčené zdivo a zeminu vložíme fyzickou izolaci, nainstalujeme efektivní drenážní systém, který bude odvádět vodu od domu, a nakonec zeminu vrátíme na své původní místo.

Technologický postup

 • odkopání zeminy kolem objektu pod úroveň základů
 • očištění obnaženého obvodového zdiva (případné vyzdění a celková oprava zdiva)
 • ukotvení a svaření nopové hydroizolační fólie
 • ukotvení a svaření nepropustné hladké polyethylenové fólie 1mm
 • zaizolování veškerých přípojek
 • ukotvení vrchní ochranné geotextilie
 • položení a vyspádování odvodňovací drenáže, napojení drenáže do kanalizace
 • zához drenážní systému kamenivem a pokládka ochranné geotextilie na štěrkové lože – ochrana štěrkové lože
 • postupný zához objektu zeminou (příp. štěrkem) do výše okolního terénu vč. hutnění zeminy
 • ukotvení ukončovacích profilů svislé hydroizolace
 • konečná úprava terénu